top of page
Search
  • Writer's picturedrschwank

Schwangerschaft und COVID-19 / Pregnancy during COVID-19 / Gravid under COIVD-19

Updated: Aug 9, 2022

Der Podcast vermittelt aktuelle Informationen aus der Wissenschaft und klinischen Praxis rund ums Thema Schwangerschaft und COVID-19.

Die COVID-19-Pandemie kann schwangere Frauen physisch und psychisch belasten. Die Folgen von psychischer Krankheit während der Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt können Langzeitfolgen fürs Kind haben. Es ist daher wichtig frühzeitig zu handeln und sich Unterstützung zu holen vom unmittelbaren Umfeld und Fachpersonen.  


Pregnant women are particularly vulnerable due to their partial immune suppression. Besides the physical vulnerability, maternal mental health has significant influence on the child. Pregnancy during pandemic can be related to high levels of stress, anxiety, depression. Pregnant and postpartum women exposed to the global pandemic of COVID-19 may experience high levels of stress, anxiety, and depression. In severe cases they might developed post traumatic stress (PTSD) in response. During the pandemic, hospitals are overloaded, health care professionals sparse, and uncertainty surrounding childbirth and the support of one’s partner uncertain.

“It is important to provide support and intervene early and create an environment where pregnant women can get the care they need to get through this unique situation.”Gravida kvinnor är särskilt utsatta under den globala pandemin av COVID-19. Förutom den fysiska sårbarheten har kvinnors psykiska hälsa betydande inflytande på barnet. Graviditet under pandemi kan relateras till höga nivåer av stress, oro, ångest och depression I svåra fall kan de utveckla posttraumatisk stress (PTSD) som respons. Under pandemin är sjukhus överbelastade, sjukvårdspersonal limiterad och osäkerhet kring förlossning och stöd från ens partner osäker.

"Det är viktigt att ge stöd, förebygga tidigt och skapa en miljö där gravida kvinnor kan få den vård de behöver för att bäst hantera denna unika situation."


Gravid under COVID-19 https://www.podbean.com/media/share/pb-uem7t-db9822


Comments


bottom of page